Jeg kan huske ® Skærbæk

Jeg kan huske ® Skærbæk er et vartegn i lyd på MULTIpladsen i Skærbæk, skabt af lydkunstneren Hans Sydow i samarbejde med byens borgere.

I forbindelse med byfornyelsen er der forberedt mulighed for at installere et multikanals højttaleranlæg i syv brønde, som er etableret på pladsen.

Resultatet bliver et underjordisk højttaleranlæg, et usynligt felt af lyd, som forbipasserende kan træde ind i og opleve et kunstnerisk byportræt med fokus på lyden af Skærbæk.

Jeg kan huske ® Skærbæk bliver et oplevelsesbaseret, kunstnerisk byportræt med fokus på lyden af byen.

Lokalhistorie, hverdagslyd, toner, stemmer, sprog og dialekt – som tilsammen skaber et konkretmusikalsk billede af en egn, hvor natur og turisme har stor betydning for byens liv.

Forestil dig en rist der ikke løber vand ned i, men i stedet kommer der lyd op af den. Sådan bliver det 7 forskellige steder på MULTIpladsen, når der bygges højttalere ned i fundamentet.

Forestil dig en lydtagfat – hvor børnene prøver at fange lyde, der springer fra højttaler til højttaler, stemmer der pludselig kommer op fra undergrunden, eller lyden af vadehavet, der kommer op nede fra kloakken. En slags magisk realisme; en lydverden bag ved hverdagens lyde, der giver os mulighed for at opleve byen på ny.

Resultatet bliver 12 lydportrætter, som alle starter med en kort fortælling og derefter foldes ud som oplevelsesbaseret lydportræt på højttaleranlægget på MULTIpladsen. Hvert portræt starter med en enkelt stemme i en enkelt højtaler og foldes derefter ud i en abstrakt komposition af byens lyde i de øvrige seks højttalere i anlægget.

De tolv lydportrætter programmeres til afspilning i løbet af døgnet. Historierne og lydmaterialet indsamles på en række workshops med så bredt et udvalg af byens borgere som muligt. Indsamlingsprocessen koordineres med Cai Ulrik von Platens projekt i samarbejde med Skærbæk Lokalhistorisk Arkiv.

Jeg kan huske ® er den arbejdsmetode, som bruges til at indsamle historierne og byens lyde. Det er historierne, der sætter scenen, men det er lyden der bringer os ud på stedet. Lydportrætterne skaber en art magisk realisme, hvor man som forbipasserende eller tilskuer får muligheden, for at se og høre Skærbæk på ny.

Jeg kan huske ® Skærbæk er et dynamisk kunstværk, der kan udvikles og ændres over tid.

Højttaleranlægget bliver forberedt til at kunne spille skiftende værker og kan i en senere fase evt. anvendes som lydkunstgalleri med skiftende udstillinger.