Multipladsen

Tema 1 – Multipladsen

Storegade munder ud i store og forblæste vej- og parkeringsarealer foran Skærbæk Fritids- og kursuscenter. Centret modtager hvert år tusinder af gæster og med idrætsforeningen og den årlige byfest foran er det også en god del af hverdagslivet i byen.

Arealerne omdannes til en ny og veldesignet multiplads – et aktivt velkomst og mødested for alle og med plads til café, leg, marked, gøgl, cirkus og juletræ – og en lang række aktiviteter. Den ene asfalterede vejbane brydes op og omdannes til den ´grønne forbindelse´ fra Storegade til centrets døre. Den krydses kun af den nuværende bypark, der længe har levet skjult, men nu åbnes op ved at blive forlænget ind over pladsen. Projektet påbegyndes i foråret 2014 og planlægges gennemført fra medio 2015 til hen i 2016 (se foreløbig skitse og perspektiver).

Se projketplan fra april 2016 her

Se billeder mv. fra indvielsen d. 1. sept. 2017 her

Vil du gerne vide mere eller har du lyst til at bidrage, så kontakt lokalt: Laila Andreasen, laila@kursus-fritidscenter.dk samt Yrsa Schmidt (pva byfestkomiteen) ys@toender.dk .