Storegade & Jernbanegade

Tema 3 – Storegade & Jernbanegade 

Butikken (tidl. Modern Look) Storegade 15 fortsætter som INFO-butik ind til den 1. marts 2018. Kontakt Amit Mozumdar amit.mozumdar@gmail.com eller på tlf.  21 20 82 58 for yderligere oplysninger og fx møde/r i butikken.

Mere liv i byen …

Temaet følger op på rydningen og retableringen af Jernbanekarréen. Det ledige erhvervsgrundareal på 4.500 m2 skal i brug midlertidigt eller permanent som grønt område med bænke, leg og andre aktiviteter.

se foreløbig skitse

Foreløbig skitse for udnyttelse af det tomme erhvervsareal

Kan det grønne område og ny anvendelse af stationen bidrage til mere (butiks-) liv i denne ende af byen?

Et aktivt og samarbejdende SkærbækErhverv vil søge inspiration ved f.eks. at spørge andre mindre stationsbyer om deres indsats over for generationsskifte og ledige butikker i hovedgaderne eller ved at spørge Center for Kystturisme, Tønder Erhvervsråd m.fl. om deres erfaringer og gode idéer.

En forudsætning for byens liv er en god TRAFIKPLAN (se Trafikplan Skærbæk ).

Vil du gerne vide mere eller har du lyst til at bidrage, så kontakt lokalt: Anne Bundegård, anne@bundgaard-rejser.dk.

Eller Tønder Kommune, teknisk@toender.dk , tlf. 74 92 92 52 eller ce@cebyfornyelse.dk , tlf. 24 62 60 28.