Bevæg dig

Tema 4 – bevæg dig

Temaet går på bevægelse – for læring, for motion og for nye fælles oplevelser. Tønder Kommune er landets sunde hjørne og prioriterer sammen med byens borgere nye stiforløb, som tematiske kløverstier af forskellig længde (se foreløbig plan over de 4 temastier m.m.). Idrætsforeningen med flere planlægger med foråret 2015 at få udført skiltning og stier til indvielse – som synligt startskud på områdefornyelsen!

På Planteskolegrunden er der i efter året 2017 opført en flot bålhytte – beliggende i en del af Planteskoleskoven mellem Falck-stationen og rundkørslen. Hytten er tilgængelig for alle borgere i Skærbæk og omegn – og selvfølgelig også turister og andre gæster.

Hytten – og specielt naturen omkring den – skal også bruges af Skærbæk Distriktsskole som et led i deres undervisning og læring i natur & teknik, botanisk have med lokale plantearter – og til ´bevæg dig´ i mindst 45 minutter.

Læs mere om indvielsen af hytten her: Se artikel fra Skærbæk Avis omkring indvielsen

Byparken under udvikling
Byparken, der er beliggende i området ved springvandet omkring MULTIpladsen er ligeledes i spil nu, med ideer om at omdanne parken til et lysere, åbent og mere aktivt sted, der hænger naturligt sammen med MULTIpladsen.

Vil du gerne vide mere eller har du lyst til at bidrage, så kontakt lokalt: Skærbæk Borgerråd og Idrætsforeningen v/ Niels Stamp, nielsrobot2008@gmail.com

Eller Tønder Kommune, teknisk@toender.dk , tlf. 74 92 92 52 eller ce@cebyfornyelse.dk , tlf. 24 62 60 28.